13. Oct 2021 6:57

Mesto opäť distribuuje vrecká na kuchynský odpad

Mesto začína s distribúciou druhej várky biodegradovateľných vrecúšok, ktoré doručí priamo do domácností. Sú určené výlučne na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Distribúcia začína počas 41. kalendárneho týždňa.

V týchto dňoch sú do každej domácnosti doručované biodegradovateľné vrecká, na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Mesto Prievidza ich zabezpečuje pre obyvateľov bezplatne.

Kto dostane špeciálne vrecká
Vrecká na kuchynský odpad budú doručované obyvateľom mesta Prievidza ktorí platia poplatok za komunálny odpad. Celkovo budú doručené do 19 400 domácností. Jedna domácnosť dostane rolku s 25 kusmi vrecúšok.

Vhodné sú len kompostovateľné vrecká
Na zber kuchynského odpadu je nutné používať výlučne kompostovateľné vrecúška s certifikátom. Igelitové vrecká nie sú na zber kuchynského odpadu vhodné. Používať je možné aj papierové vrecká, ktoré sú na to určené. Takisto je v poriadku, ak je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nasypaný alebo vhodený do hnedej zberovej nádoby bez vrecúška.

Čo patrí medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?
– zvyšky ovocia a zeleniny
– pečivo a cestoviny
– škrupiny z vajec
– kávová usadenina, čajové vrecká alebo sypaný čaj
– zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky polievok
– mäsové a mliečne výrobky
– potraviny po dátume spotreby (bez obalov)
– menšie kosti (kuracie, rybie)
– zvyšky izbových rastlín či kytíc

Do vrecúšok nepatrí:
– jedlé oleje
– zvyšky jedla v obaloch
– tekuté potraviny (mlieko, polievky…)
– iné druhy odpadov (obaly, plasty, kovy, VKM, papier…)

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…