17. Jun 2010 18:14

Mesto ocenilo najúspešnejších žiakov

V meste Prievidza je už niekoľkoročnou tradíciou oceňovanie žiakov základných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku dosiahli výrazné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, alebo ktorí vynikajúcimi výsledkami v predmetových súťažiach či olympiádach výrazne reprezentovali svoju školu, mesto, či dokonca krajinu.

Na slávnostnom prijatí v obradnej sieni mesta sa na sklonku júna, teda pred skončením školského roka, zišla trinástka tých najlepších. Zástupca primátora mesta Milan Dérer sa všetkým poďakoval za úspešné ukončenie školského roka, za výsledky, ktorými potešili nielen seba a svojich učiteľov, ale ktorými prispeli k pozitívnej prezentácii svojej školy. Ocenenia z rúk viceprimátora v podobe kníh a drobných pamiatkových predmetov si prevzali: Matúš Chlpek, Dominika Chrenčová, Michaela Kríková, Pavel Madaj, Radovan Bezák, Alexandra Dragašová, Daria Zubovská, Pavlína Šimková, Malvína Horinková, Milan Cebák, Miroslav Novák, Dávid Ďurina a Róbert Daniš. Na pamiatku zo slávnostného prijatia sa všetci podpísali do Pamätnej knihy mesta. Viceprimátor odovzdal ocenenia aj zástupcom základných škôl, ktoré v školskom roku 2009/2010 zaznamenali najlepšie športové výsledky. Na prvom mieste sa umiestnila III. Základná škola na Ul. Sama Chalupku, druhé miesto obsadila Základná škola na Ul. energetikov a tretie najlepšie športové výsledky dosiahla I. Základná škola na Ul. Sama Chalupku.

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.