7. Jul 2023 7:49

Mesto má zámer vybudovať multifunkčné ihrisko na sídlisku Kopanice

Mesto predložilo projekt, ktorého hlavným cieľom je prostredníctvom revitalizácie športoviska umiestneného vo vnútrobloku sídliska Kopanice vytvoriť voľne prístupné verejné priestranstvo pre aktívne trávenie voľného času všetkým vekovým kategóriám. Celková žiadaná suma je vo výške 229.995,01 € s DPH.

Predmetom projektu je revitalizácia územia a vytvorenie multifunkčného ihriska na sídlisku Kopanice s celkovou plocha rekonštruovaného priestoru 654,8 m2. V rámci rekonštrukcie verejného priestranstva koncept rieši aj obnovu športovej plochy určenej pre rôzne športové aktivity. Športovisko bude situované na jeho pôvodnom mieste – v spodnej severozápadnej časti priestranstva, veľmi výhodne umiestneného z pohľadu napojenia na okolité komunikačné, cestné ťahy.

„Na väčšej časti športoviska bude umiestnené multifunkčné ihrisko o výmere cca 249 m², ohradené bezpečnostnými sieťami. Multifunkčné ihrisko bude vybavené rôznymi prvkami, ako sú futbalové bránky, basketbalové koše, stredové tyče na zavesenie volejbalovej/ tenisovej siete, umožňujúce rôznorodé športové aktivity,“ popisuje projekt vedúci oddelenia pre projekty a investície Mgr. Ivan Benca.

Okrem multifunkčného ihriska projekt počíta aj s osadením dvoch kusov hráčskych stolov pre hru stolného tenisu.

„Obyvatelia Kopaníc dlhodobo potrebujú nové moderné miesto pre aktívne trávenie voľného času, samospráva sa dlhodobo snaží rekonštruovať pre občanov športovú infraštruktúru, ktorá by bola dostupné širokej verejnosti,“  skonštatovala primátorka JUDr. Katarína Macháčková.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…