15. Jan 2016 7:07

Mesto chce vybudovať náučný chodník nielen pre deti

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zámer projektu „Náučný chodník nielen pre deti“. Jeho cieľom je zriadenie náučného chodníka v Mestskom parku a vytvorenie príjemného verejného priestranstva, kde sa bude môcť stretávať miestna komunita bez ohľadu na vek, sociálne a ekonomické postavenie. Na jednom priestore v jednom čase nájdu možnosť na aktívny oddych a vzdelávanie seniori aj mladí ľudia, rodiny aj jednotlivci. Tento cieľ vytvára predpoklady pre skvalitnenie života miestneho spoločenstva. Náučný chodník bude mať aj edukačný charakter, vytvorí nové možnosti pri vyučovaní prírodovedy a biológie – zážitkové učenie.

Súčasťou projektu je:
• výsadba vhodných druhov stromov a rastlín znášajúcich vlhké a zatienené podmienky
revitalizácia trávnatých plôch, prevzdušnenie a dosev trávnikov.
• nastolenie biologickej rovnováhy, zníženie organických usadenín na dne a vo vodnom stĺpci, zvýšenie obsahu kyslíka a čistoty vody v jazierku.
• vytvorenie náučného chodníka a inštalácia informatívnych tabúľ s popisom, obrázkami a všeobecnou charakteristikou druhov rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v tomto biotope.
• náučný chodník bude mať aj edukačný charakter, vytvorí nové možnosti pri vyučovaní prírodovedy a biológie priamo v prírodnom prostredí
doplnenie mobiliáru v parku – parkové lavičky

Názov projektu: Náučný chodník nielen pre deti…
Celkový rozpočet projektu: 9 187 €
Požadovaná výška finančného grantu od Nadácie Ekopolis: 5 000 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 45,6% – 4 187 €

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…