15. Jan 2016 7:05

Mesto bude mať už len jedno nariadenie na umiestňovanie volebných plagátov

Štyri všeobecne záväzné nariadenia upravujúce pravidlá vylepovania volebných plagátov na území mesta nahradí jedno spoločné.

V súlade s § 16 zákona č. 181/ 2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov má mesto povinnosť všeobecne záväzným nariadením vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

Vyhradená plocha na výlep plagátov musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Mesto Prievidza malo doposiaľ prijaté 4 všeobecne záväzné nariadenia mesta, ktoré riešili umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách pre všetky druhy volieb. Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Mestské zastupiteľstvo prijalo VZN mesta Prievidza č. 166 / 2015 o umiestňovaní volebných plagátov. Nové VZN upravuje podmienky výlepu volebných plagátov na území mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…