20. Jun 2016 6:55

Mení sa rokovací poriadok MsZ

K predloženiu návrhu zmeny Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi došlo na základe interpelácie poslanca MsZ v Prievidzi Ing. Richarda Takáča, ktorý na MsZ konanom dňa 26.04.2016 vystúpil s požiadavkou nečítať návrhy uznesení MsZ, nakoľko nimi disponujú poslanci v písomnej forme.

V zmysle § 12 ods. (12) zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení „Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.“ Doteraz návrh na uznesenie MsZ predkladala návrhová komisia ihneď po ukončení rozpravy k prerokovanému materiálu a podľa potreby po skončení všeobecnej diskusie vždy v plnom znení čítaním doslovného návrhu. V rámci navrhovanej zmeny sa tento spôsob upravuje o možnosť predloženia návrhu aj bez čítania doslovného návrhu s odvolaním sa na písomný návrh, ktorý obdržali poslanci pred začiatkom rokovania.

Ďalej sa do navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku zapracovala aj možnosť podať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k predkladanému návrhu. V tomto prípade sa vyžaduje doslovné prečítanie návrhu na uznesenie.

Pri predkladaní návrhov nariadení mesta sa postupuje primerane podľa ustanovení vzťahujúcich sa k príprave návrhov uznesení.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…