1. Feb 2012 13:51

Medzinárodný deň mokradí

Environmentálny program pre školské kolektívy. Podujatie sa koná 2. 2. 2012 (štvrtok) o 8:30 a 10:30 hod. v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Vopred sa treba nahlásiť. Vstupné: 1 € alebo 1 kultúrny poukaz

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…