9. Jun 2023 13:04

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z obnoviteľných zdrojov

MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom zariadenia na využitie slnečnej energie. Mesto Prievidza počíta s osadením monokryštalických fotovoltaických panelov na výrobu elektriny bez batériového úložiska pre obe materské škôlky s výkonom 10 KWp, pre každú škôlku. Oba projekty v celkovej hodnote takmer 52 900 eur, by mesto chcelo z veľkej miery financovať z nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ.

Objekty pre projekt sa vyberali na základe analýzy okolia. Úlohu zohrali vonkajšie vplyvy, realizácia rekonštrukcie strechy, analýzy dosiahnuteľnej úspory – zníženie prevádzkových nákladov. Prioritou bolo dosiahnutie efektívnej, ekologickej výroby el. energie z lokálneho obnoviteľného zdroja energie, kde je predpoklad zníženia prevádzkových nákladov na el. energiu a postupná nezávislosť od centrálnej el. siete.

„Podarilo sa nám pripraviť kvalitné projekty, ktoré sa uchádzajú o financovanie z operačného programu Kvalita životného prostredia. Radi by sme s využívaním fotovoltaických panelov postupne pokračovali aj pre ďalšie objekty, bude však záležať aké výzvy budú vyhlásené a či budeme schopní pripraviť všetky potrebné podklady v termínoch,“ popisuje vedúci referátu pre projekty a investície Mgr. Ivan Benca.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…