2. Feb 2012 13:22

Máme radi svoje mesto, máme radi Prievidzu

Milí Prievidžania! Mládežnícky parlament mesta Prievidza (neformálna mládežnícka skupina, ktorá predstavuje iniciatívny, nezávislý orgán mladých ľudí vo vzťahu k primátorke mesta Prievidza a poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Prievidza), v utorok 31.1.2012, symbolicky odštartoval kampaň s názvom: Máme radi svoje mesto, máme radi Prievidzu.

Kampaň bude trvať celý kalendárny rok 2012 . Podporu kampani vyjadrila Študentská rada stredných škôl Slovenskej republiky, primátor mesta Partizánske a podpredseda TSK pán Jozef Božik, politici v oblasti mládeže a mesto Prievidza. Súčasťou kampane bude organizovanie aktivít – na úpravu verejnej zelene nášho mesta, či kultúrne alebo pamätné podujatia. Prioritou kampane bude propagácia žiackych parlamentov, vytváranie lepších podmienok pre mladých a upevňovanie vzťahov s mládežou v partnerských mestách.
V tomto kalendárnom roku chceme uskutočniť projekt, „SME DETI EURÓPY“, v ktorom dáme základným školám možnosť zviditeľniť svoje úspechy, ocenenia, talenty, spoluprácu s družobnými školami v zahraničí, prácu školských parlamentov a predovšetkým osláviť Deň Európy – 9. máj. Máme v pláne pokračovať v projekte Adoptuj si svoje ihrisko, uskutočniť stretnutie s vedením mesta Prievidza a zastupiteľstvom mesta Prievidza s mládežou a množstvo ďalších iných aktivít. Parlament však na zrealizovanie všetkých svojich aktivít, podujatí alebo projektov potrebuje veľké množstvo mladých ľudí. Preto vyzývame mladých ľudí: Ak máte radi svoje mesto, ak v ňom chcete niečo zmeniť alebo zlepšiť, neváhajte a pridajte sa k nám, k Mládežníckemu parlamentu mesta Prievidza. Stretávame sa každý piatok o 17:00 v KaSS Prievidza.
Branislav Gigac
Predseda MPPD

plagát na stiahnutie : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…