13. Feb 2012 12:21

Kultúra 2011: Ocenenia za umenie, kultúru a osvetu na hornej Nitre

Z iniciatívy K -2000, občianskeho združenia na podporu kultúry hornej Nitry, sa v priestoroch Kultúrneho centra v Bojniciach v piatok 10. februára 2012 konal už po trinástykrát slávnostný večer spojený s oceňovaním úspešných kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a osvety na hornej Nitre za uplynulý rok s názvom „Kultúra 2011“.

Pozvaným profesionálom i amatérom, ktorí dosiahli výrazné úspechy v oblasti osvety, kultúry, umenia i občianskej obradnosti, boli odovzdané ocenenia viacerých regionálnych inštitúcií. Medzi mnohými ocenenými nechýbali ani úspešné kolektívy a jednotlivci, ktorí obohacujú kultúrno-spoločenský život v našom meste.

Mesto Prievidza oceneným jednotlivcom, inštitúciám a kolektívom z Prievidze ďakuje za sympatickú reprezentáciu mesta a tiež všetky aktivity a podujatia, ktorými si zaslúžili ocenenie. Takisto srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov aj všetkým ostatným oceneným.

Ocenení jednotlivci, kolektívy a inštitúcie z Prievidze

Cena Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra za osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry
– Mgr. Jozefovi Jančekovi , za osobitný prínos v kultúrnoosvetovej činnosti
– Mgr. Anastázii Kubovej z Prievidze za dlhoročnú kultúrnoosvetovú činnosť v regióne hornej Nitry, s osobitným zreteľom na záujmovoumeleckú a publikačnú činnosť
– Emílii Jakubisovej z Prievidze – za osobitný prínos v oblasti výtvarného umenia a scénografie

Cena riaditeľky RKC v Prievidzi za tvorivý čin roka
– v oblasti hudby:
Kapele „Fairy Tale z Prievidze – za vydanie tretieho albumu s názvom Fairy Tale CD Loveland vydavateľstvom Hevhetia Košice
– v oblasti divadla:
Kolektívu tvorcov i divadelnej inscenácie Chlpatý sluha pána farára uvedenej Divadlom „A“ a divadlom Shanti Prievidza
– v oblasti výchovnovzdelávacej činnosti:
Mgr. Tatiane Šolomekovej, PhD. z Prievidze – za originalitu a inovatívne metódy v realizácii ekovýchovných programov pre žiakov, s osobitným zreteľom na program „Príroda nás baví“

Cena OR Matice Slovenskej v Prievidzi za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa
– Ondrejovi Čiliakovi – za osobitný podiel na dokumentovaní regionálnej histórie a uchovávaní kultúrneho dedičstva hornej Nitry formou literárnej a bibliografickej činnosti

Pamätný list riaditeľky RKC v Prievidzi za dlhoročnú kultúrnoosvetovú činnosť
– Detskému speváckemu zboru Úsmev Prievidza – 30. výročie vzniku
– Renáte Petrášovej, dlhoročnej kultúrnoosvetovej pracovníčke, aktívnej v oblasti ZPOZ – životné jubileum 50 rokov

Pamätný list riaditeľky HNM v Prievidzi za dlhoročnú múzejnú činnosť
– Margite Mečiarovej z Prievidze – za dlhoročnú zberateľskú činnosť fotodokumentov o meste Prievidza
– Pavlovi Prossekovi, dlhoročnému pracovníkovi Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
– Kataríne Keratovej, dlhoročnej kurátorke Hornonitrianskeho múzea – životné jubileum 50 rokov

Pamätný list riaditeľky HNK v Prievidzi za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť
– Literárnemu klubu Poet Prievidza – 15. výročie vzniku
– Magdaléne Matiaškovej z Prievidze – dlhoročnej pracovníčke HNK – životné jubileum 60 rokov
– Eve Kurbelovej z Prievidze – dlhoročnej pracovníčke HNK – životné jubileum 50 rokov

Ďakovný list ZMOHN za úspešnú reprezentáciu hornej Nitry
– Divadlu A a Divadlu Shanti o.z. Prievidza – 2. miesto na celoštátnej postupovej súťaži Divadlo a deti v Rimavskej Sobote za inscenáciu Rozprávka zo Zoopotámie, 1. miesto na celoštátnej postupovej súťažnej prehliadke amatérskych divadelných súborov dospelých Tlmačské činohranie a Cena za Tvorivý čin roka Scénickej žatve 2011 za inscenáciu Chlpatý sluha pána farára.
– Filmovému klubu FK ´93 v Prievidzi – ocenenie za najlepší filmový klub na na Slovensku
– Petrovi Šoltóvi z Prievidze – jedna zo 4 hlavných cien na celoštátnom Výtvarnom spektre 2011 v kategórii autorov nad 25 rokov
– Martinovi Valentovi z Prievidze – cena na celoštátnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Cineama 2011
– Miroslavovi Hudákovi (Nanymu) z Prievidze – cena na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby Cineama 2011
– Petrovi Pikulíkovi z Prievidze – cena na celoštátnej postupovej súťaži amatérskej fotografie AMFO 2011

Cena OZ K-2000 za netradičné kultúrne projekty
– Ateliéru Ars Preuge – za originálnu dramaturgiu zameranú na nekomerčnú klubovú kultúru oslovujúcu mladého diváka.
– Magde Malichovej – za realizáciu originálneho projektu „Fotoreportáž z 11. 11. 2011“ s členmi Fotoklubu Junior v Prievidzi.

Cena RZCRHN za mimoriadny podiel na rozvoji cestovného ruchu
– Mgr. Petre Dzuríkovej – za prínos v oblasti športového vyžitia na hornej Nitre

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…