12. Oct 2010 15:27

Komunitný plán sociálnych služieb - pripomienkovanie

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si vám predložiť na diskusiu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza, ktorý analyzuje stav sociálnych služieb v našom meste, hodnotí potreby obyvateľov mesta v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre nasledujúce obdobie. Na jeho príprave sa podieľali pracovné skupiny zložené z odborníkov a pracovníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti.

Cieľom je spracovanie aktuálneho dokumentu o sociálnych službách v našom meste s cieľom rozšíriť a skvalitniť tieto služby a pomôcť všetkým cieľovým skupinám obyvateľstva, ktoré sú na tieto služby odkázaní.

Touto cestou Vás vyzývame na jeho pripomienkovanie. Vaše návrhy, pripomienky a podnety očakávame v termíne do 22.10.2010 prostredníctvom emailovej adresy : socialne@prievidza.sk , telefonicky na telefónnom čísle 5179400, 5179410 alebo osobne na MsÚ – kanc. č. dv. 212, Mestský dom – kanc. č. dv. 224.

Za Vaše pripomienky, návrhy a podnety Vám vopred ďakujeme.

Mestský úrad Prievidza, odbor starostlivosti o občana

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…