12. Oct 2010 15:27

Komunitný plán sociálnych služieb - pripomienkovanie

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si vám predložiť na diskusiu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza, ktorý analyzuje stav sociálnych služieb v našom meste, hodnotí potreby obyvateľov mesta v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre nasledujúce obdobie. Na jeho príprave sa podieľali pracovné skupiny zložené z odborníkov a pracovníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti.

Cieľom je spracovanie aktuálneho dokumentu o sociálnych službách v našom meste s cieľom rozšíriť a skvalitniť tieto služby a pomôcť všetkým cieľovým skupinám obyvateľstva, ktoré sú na tieto služby odkázaní.

Touto cestou Vás vyzývame na jeho pripomienkovanie. Vaše návrhy, pripomienky a podnety očakávame v termíne do 22.10.2010 prostredníctvom emailovej adresy : socialne@prievidza.sk , telefonicky na telefónnom čísle 5179400, 5179410 alebo osobne na MsÚ – kanc. č. dv. 212, Mestský dom – kanc. č. dv. 224.

Za Vaše pripomienky, návrhy a podnety Vám vopred ďakujeme.

Mestský úrad Prievidza, odbor starostlivosti o občana

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…