12. Oct 2010 15:27

Komunitný plán sociálnych služieb - pripomienkovanie

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si vám predložiť na diskusiu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza, ktorý analyzuje stav sociálnych služieb v našom meste, hodnotí potreby obyvateľov mesta v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre nasledujúce obdobie. Na jeho príprave sa podieľali pracovné skupiny zložené z odborníkov a pracovníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti.

Cieľom je spracovanie aktuálneho dokumentu o sociálnych službách v našom meste s cieľom rozšíriť a skvalitniť tieto služby a pomôcť všetkým cieľovým skupinám obyvateľstva, ktoré sú na tieto služby odkázaní.

Touto cestou Vás vyzývame na jeho pripomienkovanie. Vaše návrhy, pripomienky a podnety očakávame v termíne do 22.10.2010 prostredníctvom emailovej adresy : socialne@prievidza.sk , telefonicky na telefónnom čísle 5179400, 5179410 alebo osobne na MsÚ – kanc. č. dv. 212, Mestský dom – kanc. č. dv. 224.

Za Vaše pripomienky, návrhy a podnety Vám vopred ďakujeme.

Mestský úrad Prievidza, odbor starostlivosti o občana

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…