9. Nov 2022 13:24

Klub priateľov histórie Prievidze prosí obyvateľov o pomoc

Jednou z činností Klubu priateľov histórie Prievidze pôsobiaceho v našom meste je zber a archivácia dokumentov zachytávajúcich život v minulosti v Prievidzi.

Členovia klubu prosia tých, ktorí by boli ochotní darovať, prípadne zapožičať staré fotografie, listiny a rôzne dokumenty týkajúce sa Prievidze, aby sa ohlásili prostredníctvom emailovej adresy: priateliahistorieprievidze@gmail.com.

Po skopírovaní zapožičaných materiálov a ich následnom zaradení do archívu pod menom poskytovateľa sa členovia klubu zaväzujú vrátiť ich majiteľom. V prípade publikovania bude toto zrealizované len so súhlasom poskytovateľov materiálov.

Viac informácií o činnosti klubu sa nachádza na internetovej stránke: https://historia.maticapd.sk/https://historia.maticapd.sk/ a na stránke Facebooku: Klub priateľov histórie Prievidze – KPHP.

Vďaka patrí všetkým, ktorí takto pomôžu zachovať vzácne historické dedičstvo nášho mesta pre ďalšie generácie.

Klub priateľov histórie Prievidze

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…