9. Nov 2022 13:24

Klub priateľov histórie Prievidze prosí obyvateľov o pomoc

Jednou z činností Klubu priateľov histórie Prievidze pôsobiaceho v našom meste je zber a archivácia dokumentov zachytávajúcich život v minulosti v Prievidzi.

Členovia klubu prosia tých, ktorí by boli ochotní darovať, prípadne zapožičať staré fotografie, listiny a rôzne dokumenty týkajúce sa Prievidze, aby sa ohlásili prostredníctvom emailovej adresy: priateliahistorieprievidze@gmail.com.

Po skopírovaní zapožičaných materiálov a ich následnom zaradení do archívu pod menom poskytovateľa sa členovia klubu zaväzujú vrátiť ich majiteľom. V prípade publikovania bude toto zrealizované len so súhlasom poskytovateľov materiálov.

Viac informácií o činnosti klubu sa nachádza na internetovej stránke: https://historia.maticapd.sk/https://historia.maticapd.sk/ a na stránke Facebooku: Klub priateľov histórie Prievidze – KPHP.

Vďaka patrí všetkým, ktorí takto pomôžu zachovať vzácne historické dedičstvo nášho mesta pre ďalšie generácie.

Klub priateľov histórie Prievidze

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…