24. Apr 2012 8:18

Kaviareň, v ktorej sa hovorí aj rukami

V Prievidzi sa podarilo vybudovať chránenú dielňu, kaviareň, s možnosťou sebarealizácie sluchovo postihnutých. Preto sa v kaviarni U šálky hovorí aj rukami. Nájdete ju na ulici G. Švéniho 3I (vedľa reštaurácie Titanic).

Ide o netradičný, praktický jediný projekt takého to typu na Slovensku. Prvá kaviareň v Európe s podobným zámerom bola otvorená zhruba pred dvoma rokmi v Plzni a jej zakladatelia sa tešia z jej úspešnej prevádzky. Z tohto projektu sa inšpirovala aj nepočujúca majiteľka prievidzskej kaviarne U šálky Lucia Ďurkovičová.

Cez monitory sa objednáva i učí

V kaviarni, ktorá je chránenou dielňou, je okrem iného netradičná aj forma ponukového lístka cez interaktívny plošný dotykový monitor. Prostredníctvom obrazovky sa môžu návštevníci postupne sa oboznamovať s posunkovým jazykom. Cieľom projektu je priblíženie tichého a hlasného sveta, ktoré sú v dnešnej dobe vzdialené. Počujúci návštevníci sa môžu postupne a citlivo učiť komunikovať so sluchovo postihnutými. Zároveň ich budú mať možnosť lepšie poznať, čo môže prispieť i k väčšej tolerancii a ústretovosti pri ďalších stretnutiach s takto postihnutými ľuďmi.

„V súčasnej dobe má kaviareň za sebou prvých návštevníkov a mňa teší, že sa stretávam s pozitívnymi reakciami. Budem sa preto snažiť svojich návštevníkov nesklamať a ponúkať im naďalej nielen kvalitné kávy napríklad Latte u šálky, kvalitné sypané čaje, domáce koláče, miešané nápoje z čerstvého ovocia ale aj ostatný sortiment a teším sa na ďalších hostí,“ hovorí nepočujúca majiteľka Lucia. V Luckinom projekte nejde len o ňu, ale aj o možnosť, ktorú ponúka ďalším sluchovo postihnutým, vyskúšať si byť čašníčkou v chránenej dielni, čo bežne skúsiť nemôžu.

Projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu Telekom Nadácie Pontis, ktorý sa dlhodobo špecializuje na pomoc nepočujúcim. Nepočujúca majiteľka Lucia sa najprv zúčastnila vzdelávacieho kurzu pre nepočujúcich Ako začať podnikať. Naň nadväzovala možnosť získať finančné prostriedky na vlastný projekt v grantovom kole Hľadáme ďalší zmysel.

Personál pripravil profesionál

Kaviareň bola slávnostne otvorená 23. apríla 2012. Krstným otcom kaviarne sa stal Stanislav Cibuľa, profesionálny barman a barista, účastník svetových a domácich súťaží baristov, absolvent viacerých kurzov doma a v zahraničí a školiteľ kávy. S tímom kaviarne strávili veľa času, pričom sa snažil nepočujúcich zaškoliť do prípravy kávy a poskytnúť im veľa cenných informácií. Na otvorení tiež vystúpil spevák Miro Jaroš, ktorý odposunkoval svoju pieseň Bez siedmeho neba.

Sluchovo postihnutí ľudia sú jedna z najviac znevýhodnených skupín na trhu práce. Sú pre zamestnávateľov z viacerých dôvodov nezaujímaví a pre samotných nepočujúcich je to o to ťažšie, že sa nevedia vyznať v spleti zákonov. Majú problémy s čítaním s porozumením. O to ťažšie je pre nich pustiť sa do vlastného podnikania. Väčšina sluchovo postihnutých pracuje manuálne a zamestnať sa ako čašník alebo čašníčka je v bežnom živote vzhľadom na ich postih takmer nereálne. Projekt chránenej dielne – kaviarne im preto prináša novú pracovnú príležitosť.

Kontakty: www.usalky.sk, usalky@gmail.com
Adresa: G. Švéniho 3I, 971 01 Prievidza

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…