13. Mar 2012 12:30

Jarné upratovanie

Primátorka mesta Prievidza a poslanci mestského zastupiteľstva pozývajú a vyzývajú obyvateľov mesta, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikateľské subjekty a prevádzkovateľov podnikov a objektov na veľké JARNÉ UPRATOVANIE v sobotu 31. marca 2012 od 8.00 do 12.00 h.

Odpad z vyhrabávania a zametania vo dvoroch medzi obytnými domami a na chodníkoch pred rodinnými domami bude odvážať spoločnosť TEZAS, s.r.o., Prievidza ako partner jarného upratovania. Odvoz bude koordinovať ZELENÁ LINKA * číslo telefónu 046 / 542 38 73 *, na ktorú treba hlásiť miesto uloženia odpadu (akcia sa nevzťahuje na veľkoobjemový a veľkorozmerný odpad). Tešíme sa na každého dobrovoľníka! Urobme si sami PRIEVIDZU krajšou!


Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do upratovania.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…