4. Apr 2012 12:04

Jarné upratovanie je za nami

Mesto Prievidza ďakuje všetkým obyvateľom, firmám a mestským spoločnostiam, ktoré sa zapojili do veľkého jarného upratovania.

Každý, kto sa zapojil do tohto projektu, dopomohol k čistejšej a krajšej Prievidzi. Veľmi si vážime túto pomoc od každého z Vás. Veríme, že toto nebol posledný projekt na zlepšenie životných podmienok v našom meste, do ktorého bolo zapojené také široké spektrum zúčastnených.

Vyvážanie biologického odpadu neustále zabezpečuje vo svojej réžii spoločnosť TEZAS. V prípade, že sa nachádza vo vašom okolí biologický odpad z jarného upratovania, prosíme, obráťte sa na zelenú linku TEZAS : 046 – 5423873 .

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…