7. Feb 2019 13:34

Jarné a jesenné čistenie zachytávača tukov

Názov zákazky: „Jarné a jesenné čistenie zachytávača tukov v deviatich školských jedálňach pri materských škôlkach v Prievidzi“. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby Miesta dodania: Školské jedálne pri materských školách v Prievidzi podľa zoznamu

Celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…