6. Apr 2022 12:52

Investor plánuje v bývalej poliklinike nové byty

Mestskí poslanci odsúhlasili zámer odpredaja budov bývalej polikliniky spolu so získaním pozemku na Šulekovej ulici do vlastníctva mesta. Mesto odpredajom získa do svojho rozpočtu takmer 700 tisíc eur. Investor má v pláne zrekonštruovať objekty bývalej polikliniky na bytové jednotky.

Bývalú polikliniku získali od TSK

Budovy bývalej polikliniky vlastnil Trenčiansky samosprávny kraj, ktorému sa roky nepodarilo predmetné budovy predať alebo inak využiť. Budovy celé roky chátrali a ľudia bývajúci v tomto okolí negatívne pociťovali ich zlý stav. Priestor bývalej polikliniky bol zanedbaný. Mesto Prievidza získalo po rokovaniach s TSK budovy do svojho vlastníctva. Mesto Prievidza v septembri 2021 taktiež ponúklo predmetný majetok do obchodnej verejnej súťaže. Táto obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná vzhľadom k tomu, že sa do súťaže neprihlásil žiaden záujemca.

Budovy v zlom stave

Z dôvodu dlhodobého nevyužívania a neprevádzkovania objekt dlhodobo chátral a v súčasnosti je v zlom technickom stave. V prípade, že by budovy bývalej polikliniky mesto Prievidza chcelo prestavať na bytové jednotky vo vlastnej réžii, muselo by využiť mimorozpočtové zdroje napr. zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V takom prípade by bolo mesto ako žiadateľ o príspevok povinné dodržať limitované obstarávacie náklady, limitovanú priemernú podlahovú plochu bytu a ostatné podmienky stanovené pre získanie podpory na obstaranie nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti.

V dôsledku výšky predpokladaných obstarávacích nákladov na prestavbu objektov polikliniky na nájomné byty by mesto za súčasných podmienok stanovených príslušnou legislatívou pre získanie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania nezískalo štátnu podporu tvorenú dotáciou a úverom, ale muselo by platiť značnú časť obstarávacích nákladov z vlastných zdrojov.

Nový investor chce bytové domy a ponúka aj pozemok

Na programe mestského zastupiteľstva bola žiadosť súkromného investora o kúpu budov bývalej polikliniky. Žiadateľ plánuje predmetné nehnuteľnosti po získaní do svojho vlastníctva využiť na výstavbu nových bytových jednotiek, čim by došlo k zväčšeniu bytového fondu v meste. Po odsúhlasení žiadosti zo strany poslancov, investor zaplatí mestu sumu 693 118,94 eur. Mesto tieto finančné prostriedky použije na svoj rozvoj. Mesto zároveň od investora získa pozemky v sídliskovej časti mesta na Šulekovej ulici. Predmetný pozemok môže následne zhodnotiť a využiť na verejnoprospešný účel.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…