16. Sep 2021 7:28

Investície do odstraňovania čiernych skládok

Mesto vynaložilo finančné náklady na odstraňovanie nezákonného uloženia odpadu od začiatku roka 2021 sumu 1 306,81 eur. Pre porovnanie, za celý uplynulý rok to bolo 4 755,08 eur.

Najčastejšie lokality, v ktorých sú zaznamenávané čierne skládky sú Rad L. N. Tolstého, Ciglianska cesta a Cesta pod Banskou. Práve v priestore Cesty pod Banskou bola v tomto roku odstránená najväčšia skládka nezákonne uloženého odpadu. Na mestských pozemkoch mesto odstraňuje nezákonné uložený odpad obvykle do troch dní od nahlásenia.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…