10. Sep 2021 8:57

Inštalácie zborového farára ECAV

Zemianské Kostoľany

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Slovensku Zemianske Kostoľany srdečne pozýva na Slávnostné Služby Božie pri príležitosti inštalácie zborového farára Mgr. Emila Hankovského.

Služby Božie sa budú konať 18. septembra o 14.30 h v Evanjelickom kostole v Zemianskych Kostoľanoch. www.ecavprievidza.sk

Ďalšie aktuality

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…