17. Feb 2012 14:02

Informácie z operatívnej porady k odstraňovaniu snehovej kalamity

Mesto Prievidza na základe kontroly v teréne za účasti predstaviteľov spoločnosti Tezas a Polície SR rozširuje zimnú údržbu komunikácií aj o odvoz snehu v kritických úsekoch. Podľa pokynov mestského rozhlasu žiadame vodičov a všetkých obyvateľov o súčinnosť pri zabezpečovaní dostatočného priestoru na pohyb ťažkých mechanizmov.

V piatok 17.2.2012 sa bude v popoludňajších a večerných hodinách s použitím mechanizmov nad rámec bežnej zimnej údržby v kritických úsekoch odvážať sneh a zabezpečovať lepšia zjazdnosť komunikácií. Práce sú naplánované na nasledovných uliciach:
– Žarnova, Rázusa, Jégeho, Šulekova, Urbánková, Šafárikova, Palárikova
– Ul. Rudnaya a Duklianska
– Snežienková, Dubová, Rakytová
– Pod Poliankou, Ružová

Vykonávanie prác počas víkendu

V rámci zimnej údržby budú tiež počas víkendu v kritických úsekoch realizované opatrenia nad rámec bežných prác, ktoré majú smerovať k zlepšeniu zjazdnosti komunikácií. Aj pri zabezpečovaní týchto prác je nevyhnutná súčinnosť vodičov vozidiel, ktorí parkujú na daných uliciach, podľa informácií v mestskom rozhlase a pokynov mestskej polície.

Pôjde o nasledovné ulice (lokality):
– Okružná, Priama, J. Kráľa, Svätoplukova (v čase od 9:00 do 12:00)
– Štefániková, križovatka Štefánikova / Svätoplukova – zlepšenie výhľadu vozidiel
– Nábrežná, Bojnická cesta (kruhová križovatka pri OD Kaufland, priechody pre chodcov)
– križovatka Krasku / Tolstého – zlepšenie výhľadu vozidiel, Tolstého – zastávka MHD, križovatka Tolstého / Ľ. Ondrejova – priechody pre chodcov, Ľ. Ondrejova – zastávky MHD
– Bajzu – priechod pre chodcov pri Hypernove, Mliekarenská ul. – kruhový objazd na I/64 – priechody, cesta I/64 priechod z Necpál k obchodným domom
– Clementisa – zastávky MHD (Lesopark), Nováckeho – zóna pri zastávkach MHD, križovatka Bôrová / Clementisa – zlepšenie výhľadu vozidiel
– zastávka autobusu pred Rozvojom – ul. Matice slovenskej
– centrum mesta v okolí zastávky MHD Švéniho pri Okresnom súde

Uvedené práce prebiehajú na najkritickejších miestach. Okrem toho naďalej stále prebieha údržba chodníkov a ciest tak, aby sa situácia v meste postupne stabilizovala.

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…