24. Jun 2011 5:01

Informácia pre prevádzky obchodu a služieb

Uznesením Mestského zastupiteľstva č.  145/11 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Prievidza, ktoré nadobudlo účinnosť  dňa 21.júna 2011. Podľa tohto nariadenia  zaniká systém povoľovania prevádzkového času  rozhodnutím  mesta na základe žiadosti.

Prevádzkovatelia prevádzok obchodu a služieb sú povinní do 21. júla  2011  dať do súladu s týmto  nariadením  prevádzkový čas vo svojich prevádzkach, pokiaľ by doteraz povolený prevádzkový čas bol v rozpore s týmto nariadením. Všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené na internetovej stránke mesta a je tiež dostupné na Mestskom úrade Prievidza.     

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.