24. Jun 2011 5:01

Informácia pre prevádzky obchodu a služieb

Uznesením Mestského zastupiteľstva č.  145/11 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Prievidza, ktoré nadobudlo účinnosť  dňa 21.júna 2011. Podľa tohto nariadenia  zaniká systém povoľovania prevádzkového času  rozhodnutím  mesta na základe žiadosti.

Prevádzkovatelia prevádzok obchodu a služieb sú povinní do 21. júla  2011  dať do súladu s týmto  nariadením  prevádzkový čas vo svojich prevádzkach, pokiaľ by doteraz povolený prevádzkový čas bol v rozpore s týmto nariadením. Všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené na internetovej stránke mesta a je tiež dostupné na Mestskom úrade Prievidza.     

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…