24. Jun 2011 5:01

Informácia pre prevádzky obchodu a služieb

Uznesením Mestského zastupiteľstva č.  145/11 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Prievidza, ktoré nadobudlo účinnosť  dňa 21.júna 2011. Podľa tohto nariadenia  zaniká systém povoľovania prevádzkového času  rozhodnutím  mesta na základe žiadosti.

Prevádzkovatelia prevádzok obchodu a služieb sú povinní do 21. júla  2011  dať do súladu s týmto  nariadením  prevádzkový čas vo svojich prevádzkach, pokiaľ by doteraz povolený prevádzkový čas bol v rozpore s týmto nariadením. Všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené na internetovej stránke mesta a je tiež dostupné na Mestskom úrade Prievidza.     

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…