24. Jun 2011 5:01

Informácia pre prevádzky obchodu a služieb

Uznesením Mestského zastupiteľstva č.  145/11 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Prievidza, ktoré nadobudlo účinnosť  dňa 21.júna 2011. Podľa tohto nariadenia  zaniká systém povoľovania prevádzkového času  rozhodnutím  mesta na základe žiadosti.

Prevádzkovatelia prevádzok obchodu a služieb sú povinní do 21. júla  2011  dať do súladu s týmto  nariadením  prevádzkový čas vo svojich prevádzkach, pokiaľ by doteraz povolený prevádzkový čas bol v rozpore s týmto nariadením. Všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené na internetovej stránke mesta a je tiež dostupné na Mestskom úrade Prievidza.     

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…