28. Sep 2023 7:14

Informácia o hlasovaní do prenosnej volebnej schránky


Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby mesto PRIEVIDZA a v deň konania volieb aj príslušnú okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia  zriadená –  hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Volič požiadavku na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky môže oznámiť:

  1. osobne alebo sprostredkovane na ohlasovni pobytov, v budove A MsÚ v Prievidzi, prízemie, kancelária č. 23

2. telefonicky na ohlasovni pobytov tel. č.: 046/ 5179 408, 046/ 5179 409, 0904 752 633

3. e-mailom: jana.apolenova@prievidza.sk; darina.gatialova@prievidza.sk

4. v deň volieb, 30.9.2023 vo volebnej miestnosti, príslušnej podľa adresy trvalého pobytu.

V požiadavke je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, požadovaný čas hlasovania a telefonický kontakt na žiadateľa.

Ak požiada o hlasovanie mimo volebnej miestnosti volič, ktorý nemá trvalý pobyt v územnom obvode volebného okrsku, v ktorom sa zdržiava, môže hlasovať len s použitím hlasovacieho preukazu, ak mu bol mestom alebo obcou trvalého pobytu vydaný.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…