21. Feb 2019 13:47

Indikatívne projektové zámery zbierajú do 15. marca

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznámil, v súvislosti s blížiacim sa termínom vypracovania návrhu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a v nadväznosti na príslušné uznesenie Vlády SR, zber indikatívnych projektových zámerov.

Zbierané projektové zámery majú byť indikáciou súčasných vízií a schopností zahrnutých hráčov v regióne. Umožnia vytvoriť prehľad informácií o tom, aké projekty a v akom rozsahu sú dnes zainteresované strany schopné pripraviť. Projektové vízie budú brané ako oblasti, ktoré je potrebné preveriť aj z pohľadu dostupnosti financovania, napríklad aj z aktuálneho programového obdobia či štátneho rozpočtu.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu upozorňuje, že cieľom tohto zberu nie je jednotlivé projektové zámery vyhodnocovať a schvaľovať, ale pomôcť identifikovať priority, ktoré je možné podporiť v tomto programovom období a zároveň, ktoré je potrebné z dlhodobého hľadiska pokryť, aby sa podporila úspešná transformácia regiónu.

Hodnotenie projektových zámerov, ktoré budú neskôr pretvorené do samotných projektov, bude prebiehať štandardným spôsobom v súlade s kritériami, ktoré budú závisieť od zvolených spôsobov financovania.

Súčasný zber indikatívnych projektových zámerov je otvorený do 15. marca 2019, z dôvodu potreby zavŕšenia tvorby akčného plánu. Predložené projektové zámery nie sú jednorazovým zberom, ale začiatkom dlhodobého procesu, ktorý, tak ako aj samotná transformácia, bude prehodnocovaný v súlade s aktuálnymi prioritami regiónu.

Podrobnosti a inštrukcie sú podrobnejšie zhrnuté vo formulári, ktorý je potrebné na účel doručenia indikatívneho projektového zámeru vyplniť. Vyplnený formulár sa doručuje e-mailom na adresu uhlie@vicepremier.gov.sk.

Formulár pre zber indikatívnych projektových zámerov


Alojz Vlčko

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…