22. Nov 2021 8:40

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu mesta

Mesto Prievidza aj v roku 2021 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 400 eur na krytie časti nákladov spojených s činnosťou spolku.

Dotáciu v sume 400 eur mesto spolku poskytlo na účel úhrady nákladov spojených s prenájmom priestorov klubovne – prevádzkové náklady, cestovné a dopravné náklady, materiál a služby súvisiace s činnosťou spolku.

Hornonitriansky banícky spolok dotáciu použil na úhradu dopravných nákladov členov spolku na 25. stretnutie baníckych miest a obcí, ktoré sa konalo v meste Most v Českej republike v dňoch 10. – 12. septembra 2021. Na medzinárodnom stretnutí sa zúčastnilo 65 baníckych spolkov a cechov, zo Slovenska 4 spolky. Z poskytnutej dotácie bol uhradený aj prenájom priestorov klubovne.

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…