10. Dec 2020 11:37

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu mesta

Mesto Prievidza aj v roku 2020 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu na krytie časti nákladov spojených s činnosťou spolku.

Dotáciu v sume 400 eur mesto spolku poskytlo na účel krytia časti nákladov spojených s materiálom a službami nevyhnutne súvisiacimi s činnosťou spolku v roku 2020 (cestovné a dopravné náklady, prenájom priestorov klubovne spolku).

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu, ktorú použil na nákup pohlcovača vlhkosti, úhradu prenájmu priestorov a nákup ochranných rúšok s logom spolku. Aj vďaka nakúpenej technike riešili členovia spolku mimoriadnu situáciu – záplavu priestorov spolku po výdatných jesenných dažďoch.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…