10. Dec 2020 11:37

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu mesta

Mesto Prievidza aj v roku 2020 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu na krytie časti nákladov spojených s činnosťou spolku.

Dotáciu v sume 400 eur mesto spolku poskytlo na účel krytia časti nákladov spojených s materiálom a službami nevyhnutne súvisiacimi s činnosťou spolku v roku 2020 (cestovné a dopravné náklady, prenájom priestorov klubovne spolku).

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu, ktorú použil na nákup pohlcovača vlhkosti, úhradu prenájmu priestorov a nákup ochranných rúšok s logom spolku. Aj vďaka nakúpenej technike riešili členovia spolku mimoriadnu situáciu – záplavu priestorov spolku po výdatných jesenných dažďoch.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…