8. Dec 2023 9:09

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu mesta

Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 400 eur na krytie časti nákladov spojených s činnosťou spolku.

Uvedená suma pokryla dopravné náklady členov spolku na „27. stretnutie baníckych miest a obcí“, ktoré sa konalo v Ostrave v Českej republike v dňoch 08. – 10. septembra 2023. Na medzinárodnom stretnutí sa zúčastnilo 63 baníckych spolkov a cechov, mesto Prievidza reprezentoval Hornonitriansky banícky spolok. Dotácia bola taktiež použitá na cestovné výdavky spojené s 15. Stretnutím banských miest a obcí Slovenska 2023 Revúcej a Jelšave.  

Z poskytnutej dotácie boli uhradené tiež vence a kvety pri príležitosti oslobodenia Prievidze, Dňa bielych ruží a SNP.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…