21. Nov 2022 15:09

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje mestu Prievidza za dotáciu

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 vo výške 400 €.

Uvedená suma pokryla dopravné náklady členov spolku na „26. stretnutie baníckych miest a obcí“, ktoré sa konalo v meste Kutná Hora v Českej republike v dňoch 23. – 25. septembra 2022. Na medzinárodnom stretnutí sa zúčastnilo 63 baníckych spolkov a cechov, mesto Prievidza reprezentoval Hornonitriansky banícky spolok.

Z poskytnutej dotácie boli uhradené tiež vence a kvety pri príležitosti oslobodenia Prievidze, Dňa bielych ruží a SNP ako aj poplatok za energie a prenájom priestorov klubovne.

Ing. Vladimír Tulis
predseda Hornonitrianskeho baníckeho spolku

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.