20. Oct 2016 12:20

Hlasovanie o názve fontány spustené

Z návrhov na pomenovanie novej fontány, ktoré zasielali obyvatelia mesta, posunula Komisia kultúry do verejného hlasovania tri vybrané názvy. O konečnom pomenovaní môže rozhodovať verejnosť do 14. novembra.

Druhá fáza pomenovania fontány
Zo všetkých návrhov, ktoré počas mesiaca september zasielala verejnosť, vybrala Komisia školstva a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi tri najvhodnejšie.

Sú nimi:

Fontána slobody
Fontána pod lipami
Fontána pohody


O tom, ktorý názov je pre fontánu najvhodnejší, môže verejnosť hlasovať do 14. novembra 2016. Verejnosť môže odovzdať svoje hlasy pre jeden z návrhov dvoma spôsobmi. Elektronicky je možné odovzdať hlas cez anketu uverejnenú na oficiálnej internetovej stránke mesta http://www.prievidza.sk/ankety/. Druhou možnosťou je odovzdať hlas prostredníctvom vyplnenia anketových lístkov, ktoré budú uverejnené v miestnej tlači v periodikách Prievidzsko a Prievidzské Echo.

Navrhnuté názvy vystihujú okolie
Fontána slobody: Tento návrh poslali viacerí obyvatelia. Vystihuje skutočnosť, že fontána je situovaná na Námestí slobody. Je to práve názov centrálneho námestia, podľa ktorého môže byť pomenovaná aj samotná fontána. Fontána je kontaktná a návštevníci sa môžu osviežiť aj v jej tesnej blízkosti.

Fontána pod lipami: Návrh poukazuje na skutočnosť, že vodný prvok je obklopený krásnymi lipami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou centra mesta.

Fontána pohody: Podľa navrhovateľov tohto pomenovania je atmosféra pri fontáne plná pohody a radosti. Do centra mesta sa spustením vodného prvku vrátil život a jej farebné osvetlenie dotvára pohodu ktorá by si zaslúžila svoje miesto aj v samotnom názve.

Informácie o fontáne
Novovybudovaná fontána v centre mesta, ktorá je v plnej prevádzke od 1. júla 2016, sa stala počas letných dní vyhľadávaným miestom relaxu na Námestí slobody v centre Prievidze.


Návrh novej fontány na centrálnom námestí vzišiel z architektonickej súťaže. Mesto Prievidza v roku 2013 vypísalo anonymnú architektonickú súťaž na spracovanie návrhu architektonického riešenia časti pešej zóny so zakomponovaním vodného prvku a súvisiaceho priestoru pešej zóny na Námestí slobody v centrálnej mestskej zóne. Nad architektonickou súťažou prebrali záštitu architekti zo Slovenskej komory architektov.

Súvisiace články: Fontána dostane pomenovanie

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…