13. Nov 2015 11:49

Hevi tour – 60

V roku 2015 sa dožíva životného jubilea 60 rokov jeden z najvýznamnejších a najznámejších slovenských autorov pre deti Daniel Hevier. Jeho doterajšia tvorba zahŕňa dovedna 60 kníh pre deti a mládež. Celkom symbolická zhoda okolností.

Pri príležitosti svojho jubilea sa spisovateľ rozhodol namiesto prijímania darčekov rozdávať deťom svoju fantáziu, hravosť a tvorivú energiu.
11. novembra mala tú česť aj Základná škola na Mariánskej ulici v Prievidzi. Vyše 160 detí sa zúčastnilo besedy spojenej s autorovým rozprávaním, spievaním, čítaním básní a neuveriteľnej atmosféry, ktorú dokáže vytvoriť azda len on.

RTV Prievidza:

V úvode sa aj deti pripojili ku gratulantom a svojím kultúrnym programom prispeli k slávnostnej atmosfére. Juraj Šuňal zarecitoval báseň od Daniela Heviera, Dario Mikuš, Juraj Palkovič prispeli hrou na hudobný nástroj a Barborka Bieleková nám zaspievala. Potom už slovo patrilo umelcovi a hodina ubehla ako voda.


Dozvedeli sme sa o jeho spisovateľských začiatkoch, študentských rokoch v Prievidzi a súčasnej práci. Samozrejme, otázkam detí nebolo konca kraja.
Na záver si deti mohli kúpiť knižky, ktoré autor podpísal a pozhovárať sa s ním osobne.

Pán Hevier je vtipný, bezprostredný človek, ktorý má deťom čo povedať a jeho blízkosť a ľudskosť bola cítiť ešte dlho po jeho odchode.

-Lenka Krajčíková-

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…