1. Jun 2021 12:07

Germicídne žiariče v MŠ na Ul. A. Mišúta

Materská škola na Ulici A. Mišúta v Prievidzi, dostala do daru od rodičovského združenia päť germicídnych žiaričov PROMOS XX W/A, ktoré sa sa používajú v triedach a šatniach detí na sterilizáciu vzduchu. Pracujú na princípe ožarovania kontaminovaného vzduchu ultrafialovým žiarením. Uzatvorený germicídny žiarič je možné používať aj za prítomnosti ľudí.

Materská škola teda vďaka rodičom obohatila svoj Školský vzdelávací program Sauna, pohyb, zdravá strava, k poznaniu a k tvorivým hrám nám silu dáva so zameraním na vytváranie podmienok pre ochranu a podporu zdravia detí prostredníctvom aktivít na upevnenie fyzického a duševného zdravia a zdravého životného štýlu o možnosť sterilizácie vzduchu, ktorá je najmä v dnešnej epidemiologickej dobe veľmi dôležitá a opodstatnená.

Pretože zdravie a ľudské správanie sú navzájom prepojené, len trpezlivosťou, zodpovednosťou a preventívnymi opatreniami môžeme dospieť k udržiavaniu zdravia a k predchádzaniu chorobám. A o to sa spoločne s rodičmi snažíme a ďakujeme za podporu.

PaedDr. Silvia Bošnovičová, riaditeľka školy

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…