1. Jun 2021 12:07

Germicídne žiariče v MŠ na Ul. A. Mišúta

Materská škola na Ulici A. Mišúta v Prievidzi, dostala do daru od rodičovského združenia päť germicídnych žiaričov PROMOS XX W/A, ktoré sa sa používajú v triedach a šatniach detí na sterilizáciu vzduchu. Pracujú na princípe ožarovania kontaminovaného vzduchu ultrafialovým žiarením. Uzatvorený germicídny žiarič je možné používať aj za prítomnosti ľudí.

Materská škola teda vďaka rodičom obohatila svoj Školský vzdelávací program Sauna, pohyb, zdravá strava, k poznaniu a k tvorivým hrám nám silu dáva so zameraním na vytváranie podmienok pre ochranu a podporu zdravia detí prostredníctvom aktivít na upevnenie fyzického a duševného zdravia a zdravého životného štýlu o možnosť sterilizácie vzduchu, ktorá je najmä v dnešnej epidemiologickej dobe veľmi dôležitá a opodstatnená.

Pretože zdravie a ľudské správanie sú navzájom prepojené, len trpezlivosťou, zodpovednosťou a preventívnymi opatreniami môžeme dospieť k udržiavaniu zdravia a k predchádzaniu chorobám. A o to sa spoločne s rodičmi snažíme a ďakujeme za podporu.

PaedDr. Silvia Bošnovičová, riaditeľka školy

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…