8. Nov 2018 11:32

Futbalové ihrisko na Ulici energetikov s novým trávnikom

Ihrisko s umelým povrchom v areáli Základnej školy na Ulici energetikov v Prievidzi je vybavené novým povrchom umelej trávy.

Mesto Prievidza bolo úspešné v získaní ďalších mimorozpočtových finančných zdrojov. Tentokrát mu bol schválený finančný príspevok v rámci II. etapy projektu Slovenského futbalového zväzu v projekte „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ vo výške 20 000 eur. Celkový rozpočet na výmenu povrchu predstavuje sumu 59 546 eur. Mesto spolufinancovalo projekt vo výške 39 546 eur.

Využiteľnosť ihriska je široká. Základná škola na Ul. energetikov je zameraná predovšetkým na športové triedy vo futbale a aerobiku. Cieľom celého projektu je zlepšenie podmienok práve na tréningový proces žiakov športových tried. Ihrisko je využívané aj mládežníckymi a seniorskými družstvami mužov a žien futbalového klubu FC Baník Prievidza. Rovnako sa využíva aj na súťaže CVČ, je dejiskom obvodných, okresných či krajských súťaží. Význam ihriska potvrdzuje aj to, že ho pre svoje potreby využíva aj Oblastný futbalový zväz Prievidza.

Ihrisko s umelou trávou s rozmermi 50 x 30 metrov na ZŠ Ul. energetikov v Prievidzi bolo vybudované v roku 2006. Väčšia oprava – výmena trávy bola realizovaná v roku 2011. V minulom roku prebehli menšie úpravy najnamáhavejších častí. Povrch ihriska bol vzhľadom na dlhodobé a celoročné využívanie značne opotrebovaný a bola nutná jeho kompletná výmena.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…