6. Oct 2016 13:26

Fraňo Madva. Príroda a história – hlavné piliere rozvoja cestovného ruchu

Bojnice 4.10.2016 – OOCR Región HORNÁ NITRA – BOJNICE poriada vo štvrtok 6.10.2016 v obci Nitrianske Rudno seminár, ktorého ústrednou témou je významná osobnosť slovenských dejín Fraňo Madva, známy ako liečiteľ, kňaz, botanik, ľudomil, národovec . V 19. storočí bol považovaný za najväčšieho liečiteľa v Rakúsko-Uhorsku.

Odborným garantom seminára je Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. „Zámerom našej organizácie je využiť silný potenciál tejto témy, spojiť historickú osobnosť, ktorá žila v našom regióne a prírodné prostredie, ktoré bolo určujúce aj pre pôsobenie Františka Madvu. V tomto prípade sa nám ponúkla výborná symbióza”, uviedol predseda predstavenstva OOCR RHNB Jozef Holička.

Tak, ako pri mnohých historických osobnostiach, aj na miestach, kde Fraňo Madva prežil svoj život, kolujú okrem pravdivých informácií o ňom aj mnohé legendy. Cieľom seminára je, aby historici priniesli presné fakty podložené historickými dokumentami a archívnym výskumom. V programe je zaujímavá kombinácia prednášok s ukážkou toho, akými formami sa dá odkaz historickej osobnosti rozvíjať a pripomínať v súčasnosti. Na prednášky Mgr. Branislava Geschwandtnera z HNM a Mgr. Imricha Grušpiera nadviažu zástupcovia Klubu slovenských turistov Peter Antol z Nitrianskych Sučian a Jozef Hanák z Nitrianskeho Rudna. Predstavia Náučný chodník Fraňa Madvu a aktivity, ktoré sa naň viažu.

Po teoretických informáciach účastníci seminára navštívia kľúčové body súvisiace s Fraňom Madvom, a to pomník v Nitrianskom Rudne a v Nitrianskych Sučanoch dom, v ktorom dožil Madva svoj hodnotný život a miesto jeho posledného odpočinku. Budú mať tak možnosť predstaviť si itinerár, ktorý môžu absolvovať návštevníci regiónu všetkých vekových kategórií a za každého počasia.

Súčasťou seminára bude uvedenie dvoch nových publikácií. Prvou je „Turistický sprievodca regiónom HORNÁ NITRA – BOJNICE. Príroda, história a najväčšie atraktivity“. Túto 64-stranovú brožúru vydala OOCR RHNB pre návštevníkov, ale bude dobrou pomôckou aj pre turistických sprievodcov.
Druhá publikácia „Prameň zázrakov“ je 116-stranová kniha z pera Mgr. Imricha Grušpiera. Autor v nej predstavuje výsledky svojho bádania o Fraňovi Madvovi vo všetkých dostupných archívoch na Slovensku a v zahraničí.


Doplnok k tlačovej správe:

V súvislosti s témou seminára a jeho prípravou treba uviesť niekoľko pozitívnych informácií.
Vo dotknutých obciach sú si obyvatelia vedomí toho, že Fraňo Madva bol osobnosťou a dobrodincom mimoriadného významu. V Nitrianskom Rudne starosta Róbert Štrbák i jeho predchodca Jozef Pršo a ďalší podporujú aktivity súvisiace s Madvom. V roku 1990 založil dekan Bohuslav Mošať Chrámový zbor Fraňa Madvu. Od roku 1993 je jeho umeleckou vedúcou Jana Svitková. V Nitrianskych Sučanoch starosta Pavol Caňo, jeho predchodca Anton Paulďuro spolu s pani Helenou Tunovou, FS Boršina, MSS Domovina, miestnymi kňazmi a ďalšími spoluobčanmi pripravili pri okrúhlych výročiach Fraňa Madvu spomienkové slávnosti. V obci je základná škola s MŠ Fraňa Madvu. Výtvarník Martin Navrátil z Nitrianskych Sučian vytvoril bustu Madvu.

KST Rokoš v Nitrianskych Sučanoch a KST Otlak v Nitrianskom Rudne spoločne vybudovali 12-kilometrový Náučný chodník Fraňa Madvu so 6 informačnými tabuľami, ktorý obce spája a vedie prekrásnou prírodou pod majestátnym Rokošom. Iniciátorom vybudovania NCH bol Ing. Martin Nemček, v tom čase predseda KST Rokoš. Študoval na Technickej univerzite vo Zvolene (Lesnícka fakulta) a diplomovú prácu mal o flóre Rokoša. Pritom mal nápad realizovať náučný chodník, ktorý by spojil flóru Rokoša so životom a činmi divotvorného liečiteľa Fraňa Madvu. Martin Nemček sa postaral aj o to, aby bol chodník zanesený do máp.

Pomník v Nitrianskom Rudne, ktorý v roku 1925 dala vybudovať Matica slovenská v Prievidzi a tiež hrob Madvu v Nitrianskych Sučanoch boli postupne poznačené zubom času a počasím. Obidva pomníky dalo vedenie obcí reštaurovať. Reštaurátorské práce vykonal architekt Dušan Hagara.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…