21. Oct 2010 12:02

Finančný dar pre ZŠ Rastislavova

Spoločnosť Siemens IT Solutions and Services s.r.o. a spoločnosť Varta sa rozhodli pomôcť prievidzským školám postihnutých povodňou. Vďaka ich podpore dostala ŽS Rastislavova v stredu 20.10. 2010 šeky na finančný príspevok v sume 7500 eur. Na najviac postihnutej škole ZŠ Rastislavova sa všetci učitelia, rodičia, mnoho dobrovoľníkov i samotná riaditeľka školy pustili do čistenia, odstraňovania bahna a likvidácie škôd.

Pomocnú ruku podali aj štedrí finanční sponzori.

Spoločnosť Varta venovala mestu Prievidza finančnú čiastku 10000 eur, ktorá sa rozdelí medzi štyri prievidzské školy. Prvou školou bola ZŠ Rastislavova, ktorej 20.10. 2010 putovala čiastka 2500 eur. Zároveň pri tejto príležitosti odovzdali zástupcovia spoločnosti Siemens IT Solutions and Services s.r.o. škole šek so sumou 5000 eur. Na túto čiastku sa vyzbierali zamestnanci zo všetkých regiónov. Príspevky pomôžu pri odstraňovaní povodňových škôd a ďalšej renovácii.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…