21. Oct 2010 12:02

Finančný dar pre ZŠ Rastislavova

Spoločnosť Siemens IT Solutions and Services s.r.o. a spoločnosť Varta sa rozhodli pomôcť prievidzským školám postihnutých povodňou. Vďaka ich podpore dostala ŽS Rastislavova v stredu 20.10. 2010 šeky na finančný príspevok v sume 7500 eur. Na najviac postihnutej škole ZŠ Rastislavova sa všetci učitelia, rodičia, mnoho dobrovoľníkov i samotná riaditeľka školy pustili do čistenia, odstraňovania bahna a likvidácie škôd.

Pomocnú ruku podali aj štedrí finanční sponzori.

Spoločnosť Varta venovala mestu Prievidza finančnú čiastku 10000 eur, ktorá sa rozdelí medzi štyri prievidzské školy. Prvou školou bola ZŠ Rastislavova, ktorej 20.10. 2010 putovala čiastka 2500 eur. Zároveň pri tejto príležitosti odovzdali zástupcovia spoločnosti Siemens IT Solutions and Services s.r.o. škole šek so sumou 5000 eur. Na túto čiastku sa vyzbierali zamestnanci zo všetkých regiónov. Príspevky pomôžu pri odstraňovaní povodňových škôd a ďalšej renovácii.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…