21. Oct 2010 12:02

Finančný dar pre ZŠ Rastislavova

Spoločnosť Siemens IT Solutions and Services s.r.o. a spoločnosť Varta sa rozhodli pomôcť prievidzským školám postihnutých povodňou. Vďaka ich podpore dostala ŽS Rastislavova v stredu 20.10. 2010 šeky na finančný príspevok v sume 7500 eur. Na najviac postihnutej škole ZŠ Rastislavova sa všetci učitelia, rodičia, mnoho dobrovoľníkov i samotná riaditeľka školy pustili do čistenia, odstraňovania bahna a likvidácie škôd.

Pomocnú ruku podali aj štedrí finanční sponzori.

Spoločnosť Varta venovala mestu Prievidza finančnú čiastku 10000 eur, ktorá sa rozdelí medzi štyri prievidzské školy. Prvou školou bola ZŠ Rastislavova, ktorej 20.10. 2010 putovala čiastka 2500 eur. Zároveň pri tejto príležitosti odovzdali zástupcovia spoločnosti Siemens IT Solutions and Services s.r.o. škole šek so sumou 5000 eur. Na túto čiastku sa vyzbierali zamestnanci zo všetkých regiónov. Príspevky pomôžu pri odstraňovaní povodňových škôd a ďalšej renovácii.

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…