22. Jun 2011 11:57

Externé bakalárske štúdium Manažment

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity má svoje detašované pracovisko v Prievidzi už od roku 1992. Detašované pracovisko je súčasťou stabilnej univerzity (bývalá Vysoká škola dopravy a spojov) a fakulty, ktorej absolventi patria k najžiadanejším na trhu práce.  Pracovisko je vybavené modernými počítačovými laboratóriami s prístupom na internet vo vyučovacom procese aj mimo neho.

Štúdium sa realizuje modernými formami výučby s podporou e-learningu a novinkou je využívanie videokonferenčného systému.
V akademickom roku 2011/12 ponúka pracovisko akreditované bakalárske štúdium v študijných programoch Informatika v dennej forme a Manažment v dennej a externej forme.  Študenti, ktorí ukončia bakalárske štúdium v Prievidzi majú možnosť pokračovať na inžinierskom a následne doktorandskom štúdiu vo svojom odbore na FRI v Žiline.
Záujemcovia o externé štúdium študijného programu Manažment majú ešte možnosť  prihlásiť sa na štúdium.

Prihlášku je potrebné podať do 10. 8. 2011. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v Prievidzi 30. 8. 2011. Poplatok za štúdium na akademický rok 700 €

Pracovisko  taktiež  ponúka  vo  svojej  budove nachádzajúcej sa v atraktívnej lokalite širšieho
centra  kancelárske  priestory  na prenájom za  priaznivé ceny.

Bližšie informácie o možnostiach štúdia a pre-
nájme priestorov poskytujú pracovníci detašovaného pracoviska na ul. Bakalárska 2, tel. 54  230 56, sek@pd.uniza.sk, alebo www.pd.uniza.sk.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…