14. Mar 2012 12:53

Etický kódex diskutéra

Etický kódex diskutéra na stránke Prievidza.sk a v skupine Mesto Prievidza na sociálnej sieti Facebook.

Preambula
Mesto Prievidza vytvára priestor na diskusie a zdieľanie názorov na stránke Prievidza.sk a v skupine Mesto Prievidza na sociálnej sieti Facebook. V záujme zachovania diskusie v medziach slušnosti vydáva mesto Etický kódex diskutéra. V prípade, že zadaný príspevok bude obsahovať vulgarizmy, prípadne iný text, ktorý je v rozpore s týmto kódexom, vyhradzuje si prevádzkovateľ portálu Prievidza.sk a administrátori skupiny Mesto Prievidza na Facebooku právo takýto príspevok zmazať alebo vôbec nezverejniť. Zadané príspevky v jednotlivých fórach sú názormi konkrétnych prispievateľov a prevádzkovateľ týchto diskusných fór a portálu nenesie zodpovednosť za ich obsah ani pravdivosť.

1. Diskutér vystupuje, resp. pristupuje k ostatným používateľom a diskutérom korektne, s úctou a rešpektom. Osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie budú mať za následok odstránenie takéhoto príspevku alebo diskusného konta.

2. Neprípustné sú príspevky obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, rovnako ako príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy.

3. Zakázané je písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za zamestnanca, alebo správcu služby alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená.

4. Neprípustné je znásobovanie diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je upútať naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami).

5. Zakázané je vkladať do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne.

6. Informácie v diskusných fórach publikované používateľmi nie je možné charakterizovať ako vyjadrenia mesta Prievidza. Pri posudzovaní získaných informácií na týchto fórach je potrebné brať do úvahy, že môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Pred podniknutím akejkoľvek akcie je preto vhodné vopred zvážiť ich dôveryhodnosť.

7. Pri využívaní stránky Prievidza.sk a pri diskusii v skupine Mesto Prievidza na sociálnej sieti Facebook je každý povinný dodržiavať súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a zákony Slovenskej republiky. Publikovanie odkazov na webový obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, je zakázané. Mesto Prievidza nepreberá zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi, ani ich hodnotenie ostatnými diskutujúcimi.

8. Diskutujúci na stránke Prievidza.sk a v skupine Mesto Prievidza na sociálnej sieti Facebook musia s týmto Kódexom súhlasiť a dodržiavať ho. Prístupom k uvedeným službám vyjadrujú diskutéri svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzujú sa ich dodržiavať.

9. Pokiaľ má ktokoľvek podozrenie, že diskutujúci nedodržiava pravidlá ustanovené v Kódexe, bezodkladne informuje mesto Prievidza odoslaním e-mailovej správy na info@prievidza.sk.

10. Mesto Prievidza si vyhradzuje právo tento Kódex kedykoľvek upraviť, preto odporúča návštevníkom portálu a stránky na sociálnej sieti do tohto Kódexu pravidelne nazrieť a ubezpečiť sa, či konajú v súlade s pravidlami, ktoré sú v ňom uvedené.

Etický kódex diskutéra vychádza z Kódexu diskutujúceho na sme.sk
a niektoré ustanovenia sú z neho doslovne prebraté.

Etický kódex diskutéra bol prerokovaný a schválený Masmediálnou radou mesta Prievidza 14. marca 2012.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…