4. Jul 2018 6:22

Elektromobilita v Prievidzi môže dostať ďalší impulz

Mestskí poslanci odsúhlasili zapojenie sa do projektu „Elektromobilita v meste Prievidza“.

Poslanci MsZ v Prievidzi na zasadnutí dňa 28.5.2018 na odporúčanie Mestskej rady rozhodli podporiť projekt „Elektromobilita v meste Prievidza“. Jeho cieľom je zakúpenie elektromobilu pre potreby Mestskej polície. Financovanie nákladov by bolo zabezpečené z Envirofondu. Celkový rozpočet projektu predstavuje sumu 35 000 eur, z čoho 30 000 eur by mal hradiť formou dotácie na rok 2018. Koofinancovanie mestom by predstavovala suma 5000€, čo predstavuje 14,2%.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…