17. Apr 2012 9:44

Ekorok s Nestlé na námestí už tento piatok

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a Nestlé Slovensko pozývajú verejnosť na záverečné vyhodnotenie projektu „Ekorok s Nestlé“, ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi v piatok 20. apríla 2012 o 10:00 pri príležitosti Dňa Zeme.

Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko, s.r.o. sa žiaci ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, ktoré vytvorili v rámci projektu Ekorok s Nestlé. Projekt už deviaty rok realizuje mesto Prievidza s finančnou podporou spoločnosti Nestlé. Novinkou v tomto ročníku bolo stavanie Eko mesta z odpadových materiálov.

Na Námestí slobody sa 20. apríla 2012 v čase 10:00 do 12:00 pripravia školy vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov. Prezentovať budú diela s tematikou životného prostredia, každá aj s časťou mesta budúcnosti zhotoveného z odpadových materiálov. V programe vystúpia mažoretky a zástavníci CVČ, vyhodnotí sa súťaž v zbere papiera a budú vyhlásené výsledky Ekoroku 2012.

V programe vystúpia víťazi školských kôl jednotlivých súťaží a záverečnej prezentácie a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl. Aktivity tohtoročného programu nadväzujú na minuloročný projekt s podtitulom „Eko mesto – mesto budúcnosti“. Cieľom je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť realizácie pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta.

K úprave a udržiavaniu školského areálu motivuje deti výzva „Smeti preč!“. Informovanosť verejnosti o projekte zabezpečujú samotné deti prostredníctvom Eko – spravodaja. Samostatnou kategóriou aktivít sú tvorivé činnosti, ktoré spadajú pod Ekokaraoke, kde žiaci spievajú svoje ekotexty na známe domáce i zahraničné melódie. Súčasťou projektu sú aj zberové aktivity a projekt „Zelená škola“.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…