30. Jan 2012 8:45

Ekorok pokračuje deviatym ročníkom. Deti si postavia Eko mesto

Mesto Prievidza v spolupráci s firmou Nestlé Slovensko, s.r.o., už od roku 2003 pripravuje pre žiakov materských a základných škôl vzdelávací program Školský EKOROK. Jeho cieľom je predovšetkým prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia v miestnej komunite.

Spoločnosť Nestlé Slovensko podporila vzdelávací program aj tento rok, čiže už deviaty raz a na realizáciu aktivít poskytuje opäť 7000 eur. Mesto Prievidza si veľmi váži toto partnerstvo, pričom chce vyzdvihnúť predovšetkým jeho dlhodobý dopad na obyvateľov.

V školskom roku 2011/2012 aktivity programu nadväzujú na minuloročný projekt s podtitulom „Eko mesto – mesto budúcnosti“. Ich cieľom je poskytnúť žiakom základných škôl v meste možnosť realizácie pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta.

K úprave a udržiavaniu školského areálu motivuje deti výzva „Smeti preč!“, v rámci ktorej školy obnovujú a udržiavajú školský areál tak, aby bol pre žiakov zdravým a bezpečným priestorom pri trávení voľného času. Aj informovanosť verejnosti o projekte zabezpečujú samotné deti prostredníctvom Eko – spravodaja. V ľubovoľnej forme, napríklad na webe, v ňom publikujú materiály o tom, čo robia na svojej škole a v jej okolí.

Samostatnou kategóriou aktivít sú tvorivé činnosti, ktoré spadajú pod Ekokaraoke. Hudba a piesne sú ideálnym prostriedkom na vyjadrenie názoru detí a mladých ľudí. Ich úlohou je vytvoriť texty s témou ochrany životného prostredia na motívy známych slovenských alebo zahraničných piesní, prípadne na vlastnú hudobnú tvorbu. Súčasťou projektu sú aj zberové aktivity a projekt „Zelená škola“. Samostatné aktivity sú pripravené aj pre deti z materských škôl.

Projekt sa už tradične vyhodnocuje v rámci Dňa zeme, kedy deti na Námestí slobody predstavujú výsledky svojej celoročnej práce. Tento rok sa školské kolektívy spoja aj pri prezentácii aktivity Eko mesto. V rámci nej každá zúčastnená škola stavia z odpadových materiálov vyžrebovanú časť mesta. Školy tak spoločne postavia spoločné Eko mesto vytvorené z papierových obalov, PET fliaš, tetrapakov a iných odpadových materiálov.


Ing. Alexander Dobiáš a Ing. Jozef Mokrý, zástupcovia spoločnosti Nestlé Slovensko, pri podpise zmluvy o spolupráci s primátorkou mesta Prievidza Katarínou Macháčkovou.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…