18. Sep 2023 9:45

Dotácie z rozpočtu mesta čaká zmena

Na augustovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo zrušilo VZN 06/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prievidza. Uvedené VZN sa navrhlo zrušiť z dôvodu pripravovaných zmien v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtu mesta prostredníctvom nového dotačného elektronického systému, ktorý uľahčí evidenciu žiadostí a navyše celý proces sprehľadní.

O dotácie z rozpočtu mesta  Prievidza na kalendárny rok 2024 bude možné požiadať až po schválení nového všeobecne záväzného nariadenia v orgánoch mesta.

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií je v súčasnosti v štádiu prípravy a bude predmetom schvaľovania v mesiaci október 2023,“ hovorí o pripravovanej zmene Ing. Henrieta  Pietriková, hlavná kontrolórka mesta Prievidza.

O dotácie bude možné požiadať už len cez elektronický dotačný systém, a to až po jeho spustení. O tejto skutočnosti bude mesto informovať prostredníctvom informačného e-mailu a taktiež budú tieto informácie uvedené aj na webovom sídle mesta.

Zároveň mesto upozorňuje žiadateľov, že na doručené žiadosti v listinnej podobe sa nebude prihliadať.  Predmetom posudzovania a schvaľovania budú len žiadosti doručené cez elektronický dotačný systém, ktorého spustenie sa predpokladá v mesiaci december 2023.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…