28. Apr 2010 16:14

Dostávame aj pochvaly

Mestský úrad v Prievidzi má na troch svojich pracoviskách umiestnené schránky dôvery. „Slúžia občanom nášho mesta, ktorí môžu prostredníctvom nich predložiť svoje návrhy, pripomienky, či nápady alebo tiež vyjadriť svoju nespokojnosť. Všetkými podnetmi sa zaoberáme, odpovedáme, posúvame kompetentným, diskutujeme o možnostiach ako vyhovieť všetkým.

Ak sú sťažnosti na konkrétnych zamestnancov, vyvodzujeme dôsledky a riešime. Vieme, že úradník má mať profesionálny prístup k občanovi, má byť ochotný, milý a ústretový. A preto nás nesmierne tešia aj slová vďaky, uznania a pochvaly, ktoré občas v schránkach nájdeme. Tí, ktorých sa to týka, si zaslúžia byť menovaní. Aj keď podľa nich je ochota jedna z najprirodzenejších vlastností človeka“, konštatoval prednosta mestského úradu Mgr. Ľudovít Fábry.
Prostredníctvom schránky dôvery ste v poslednom období poďakovali Ing. Dane Paulíkovej, referentke územného plánu, Ing. Martine Fritzovej a Kataríne Mjartanovej z odboru vnútornej správy a Márii Mišovičovej, referentke sociálneho oddelenia.

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…