17. máj 2021 7:57

Doručovanie rozhodnutí miestnych daní a poplatku za komunálne odpady

Mesto Prievidza ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom mesta, že od 15. mája začalo doručovať rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálne odpady prostredníctvom zamestnancov mesta priamo do domácnosti ( s predpokladom do konca júna).

Prvá splátka daní a poplatku sú splatné do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutí, čo je najneskôr 45 dní odo dňa doručenia rozhodnutí (lehota na odvolanie je 30 dní odo dňa doručenia). Aj keď sa situácia v súvislosti s ochorením na COVID-19 zlepšuje, mesto obyvateľom odporúča, aby obmedzili osobný kontakt pri hotovostnej platbe v pokladni mestského úradu a prioritne uskutočňovali platby bezhotovostne.

Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie sú rozhodnutia zasielané elektronicky cez ústredný portál verejnej správy.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…