17. máj 2021 7:57

Doručovanie rozhodnutí miestnych daní a poplatku za komunálne odpady

Mesto Prievidza ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom mesta, že od 15. mája začalo doručovať rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálne odpady prostredníctvom zamestnancov mesta priamo do domácnosti ( s predpokladom do konca júna).

Prvá splátka daní a poplatku sú splatné do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutí, čo je najneskôr 45 dní odo dňa doručenia rozhodnutí (lehota na odvolanie je 30 dní odo dňa doručenia). Aj keď sa situácia v súvislosti s ochorením na COVID-19 zlepšuje, mesto obyvateľom odporúča, aby obmedzili osobný kontakt pri hotovostnej platbe v pokladni mestského úradu a prioritne uskutočňovali platby bezhotovostne.

Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie sú rozhodnutia zasielané elektronicky cez ústredný portál verejnej správy.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…