17. máj 2021 7:57

Doručovanie rozhodnutí miestnych daní a poplatku za komunálne odpady

Mesto Prievidza ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom mesta, že od 15. mája začalo doručovať rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálne odpady prostredníctvom zamestnancov mesta priamo do domácnosti ( s predpokladom do konca júna).

Prvá splátka daní a poplatku sú splatné do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutí, čo je najneskôr 45 dní odo dňa doručenia rozhodnutí (lehota na odvolanie je 30 dní odo dňa doručenia). Aj keď sa situácia v súvislosti s ochorením na COVID-19 zlepšuje, mesto obyvateľom odporúča, aby obmedzili osobný kontakt pri hotovostnej platbe v pokladni mestského úradu a prioritne uskutočňovali platby bezhotovostne.

Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie sú rozhodnutia zasielané elektronicky cez ústredný portál verejnej správy.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…