27. Apr 2023 11:16

Doručovanie daňových rozhodnutí do domácností

Mesto Prievidza bude od 27.apríla s predpokladom do 15. júna doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady prostredníctvom zamestnancov mesta – doručovateľov priamo do domácnosti.

Pokiaľ sa v rámci uvedenej lehoty rozhodnutia nepodarí doručiť osobne, budú následne zaslané poštou. Obyvateľom, ktorí majú aktivované elektronické schránky na doručovanie ( www. slovensko.sk ) sa rozhodnutia doručia elektronicky.

Splatnosť daní a poplatku, resp. ich prvej splátky je do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutí, čo je 45 dní odo dňa doručenia rozhodnutí. Aj keď je možné zaplatiť dane a poplatok v hotovosti v pokladni mestského úradu, odporúčame vykonávať platby bezhotovostne – prevodom na účet mesta, čím sa obyvatelia vyhnú prípadnému čakaniu na zaplatenie pred pokladňou mestského úradu.

Obyvatelia vo veku nad 70 rokov, ktorí sú daňovníkmi dane z nehnuteľnosti za stavby na bývanie (rodinné domy) a byty slúžiace na ich trvalé bývanie sú podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 11/2019 o miestnych daniach oslobodení od platenia tejto dane, preto im rozhodnutia na daň za stavby na bývanie alebo byty nebudú doručené.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…