27. Apr 2023 11:16

Doručovanie daňových rozhodnutí do domácností

Mesto Prievidza bude od 27.apríla s predpokladom do 15. júna doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady prostredníctvom zamestnancov mesta – doručovateľov priamo do domácnosti.

Pokiaľ sa v rámci uvedenej lehoty rozhodnutia nepodarí doručiť osobne, budú následne zaslané poštou. Obyvateľom, ktorí majú aktivované elektronické schránky na doručovanie ( www. slovensko.sk ) sa rozhodnutia doručia elektronicky.

Splatnosť daní a poplatku, resp. ich prvej splátky je do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutí, čo je 45 dní odo dňa doručenia rozhodnutí. Aj keď je možné zaplatiť dane a poplatok v hotovosti v pokladni mestského úradu, odporúčame vykonávať platby bezhotovostne – prevodom na účet mesta, čím sa obyvatelia vyhnú prípadnému čakaniu na zaplatenie pred pokladňou mestského úradu.

Obyvatelia vo veku nad 70 rokov, ktorí sú daňovníkmi dane z nehnuteľnosti za stavby na bývanie (rodinné domy) a byty slúžiace na ich trvalé bývanie sú podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 11/2019 o miestnych daniach oslobodení od platenia tejto dane, preto im rozhodnutia na daň za stavby na bývanie alebo byty nebudú doručené.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…