26. Oct 2018 7:22

Dopravné obmedzenia na Mierovom námestí

Upozorňujeme obyvateľov, že mesto Prievidza plánuje začatie stavebných prác na rekonštrukcii miestnej komunikácie na Mierovom námestí pred budovou Art point.

Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác je nutné čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy v časti úseku od mostnej konštrukcie po križovatku s Ul. M.R. Štefánika.
Stavebné práce sú naplánované v termíne od 29.10. – 30.11. 2018.

Nakoľko sa bude jednať o dopravné obmedzenia, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle prenosného dopravného značenia.

Ďakujeme za pochopenie

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…