2. máj 2023 8:36

Do práce na bicykli aj v roku 2023

Hlavným motívom tohtoročnej kampane je „Tvoja cesta, tvoja voľba!“. Mesto Prievidza je jedným zo 61 samospráv, ktoré sa zatiaľ zapojili do 10. ročníka kampane Do práce na bicykli. Registrácia je možná od 1. apríla až do 7. júna 2023.

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

„Po minuloročnom rekordnom ročníku Do práce na bicykli máme aj v roku 2023 ambíciu v projekte pokračovať a vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život v našom meste bol príjemnejší a zdravší,“ hovorí miestny koordinátor pre mesto Prievidza Ing. Branislav Michalík z referátu dopravy a dodáva, „organizovaním súťaže by sme radi pozitívne ovplyvnili jednotlivcov, organizácie a inštitúcie v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti. Veríme, že postupne sa bude kampaň šíriť, a z bicykla sa aj na Slovensku stane plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to v okolitých krajinách.“

Kto sa môže registrovať?

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie. Registráciou potvrdia, že budú od 1. do 30. júna 2023 dochádzať do práce na bicykli. Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň. Svoje prejdené kilometre si každý zapisuje do registračného systému na webovej stránke kampane.

Do súťaže sa môžu zapojiť tí jednotlivci, ktorých miesto výkonu práce je v oficiálne registrovanej samospráve, alebo majú v oficiálne registrovanej samospráve trvalé alebo prechodné bydlisko.

Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa zaregistrujú a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. júna 2023 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Podmienkou je minimálny vek 15 rokov.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj súťažiaci, ktorí na cestu do práce používajú elektrobicykle, kolobežky alebo kolieskové korčule. Do evidencie si najazdené kilometre zadávajú tak, akoby išli na bicykli.

Vyhlasovateľom súťaže je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Koordinátorom a odborným garantom súťaže je občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Všetky informácie nájdete na www.dopracenabicykli.eu

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…