13. máj 2024 8:46

Do práce na bicykli

Mesto Prievidza sa už tradične zapojilo do 11. ročníka kampane – Do práce na bicykli. Hlavným motívom tohtoročnej kampane je „Zaži tlkot svojho mesta!“. Registrácia je možná od 1. apríla až do 7. júna 2024.

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

„V minulom roku sa nám podarilo najazdiť 21 617 km a tak chceme v projekte pokračovať a vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život v našom meste bol príjemnejší a zdravší,“ hovorí miestny koordinátor pre mesto Prievidza Ing. Branislav Michalík z referátu dopravy a dodáva, „organizovaním súťaže by sme radi pozitívne ovplyvnili jednotlivcov, organizácie a inštitúcie v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti. V minulom roku sa do súťaže zapojilo 140 účastníkov a verím, že mnohí v jazdení pokračovali aj po ukončení súťaže.“

Kto sa môže registrovať?

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie. Registráciou potvrdia, že budú od 1. do 30. júna 2024 dochádzať do práce na bicykli. Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň. Svoje prejdené kilometre si každý zapisuje do registračného systému na webovej stránke kampane.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj tí jednotlivci, ktorých miesto výkonu práce je v oficiálne registrovanej samospráve, alebo majú v oficiálne registrovanej samospráve trvalé alebo prechodné bydlisko. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa zaregistrujú a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. júna 2023 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Podmienkou je minimálny vek 15 rokov.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj súťažiaci, ktorí na cestu do práce používajú elektrobicykle, kolobežky alebo kolieskové korčule. Do evidencie si najazdené kilometre zadávajú tak, akoby išli na bicykli.

Vyhlasovateľom súťaže je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Koordinátorom a odborným garantom súťaže je občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Všetky informácie nájdete na www.dopracenabicykli.eu

Ďalšie aktuality

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

28. máj 2024 14:13
V súlade s platnou legislatívou školstva sa v čase letných prázdnin prevádzka…

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…