8. Jul 2011 9:06

Distribúcia potravinovej pomoci v rámci Programu dodávok potravín SR pre odkázaných obyvateľov s trvalým pobytom v meste Prievidza

Cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že sú im bezplatne dodané základné potraviny : pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. Potraviny sú dodávané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg. Každý skupinový obal obsahuje 10 kg pšeničnej hladkej múky alebo 10 kg bezvaječných cestovín.

Obaly sú označené textom „Pomoc EÚ“ a vlajkou Európskej únie.

Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.

Píjemca svojím podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.

 Poberatelia pomoci : 

  • Deti v náhradnej rodinnej starostlivosti ( osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny);
  • Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke ( predložia potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny);
  • Osoby na hranici životného minima (rodičia detí, ktorých príjem je na hranici životného minima, potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že deťom sa  vyplácajú  dotácie );
  • Nepracujúci dôchodcovia – poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje sumu 305,00 € ( predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku);

 Každý príjemca potravín sa preukáže platným občianskym preukazom.

Mesto Prievidza bude od 13. júla 2011 až do odvolania v čase od 8.00 h do 12.00 h distribuovať potravinovú pomoc obyvateľom mesta v priestoroch Základnej školy na Rastislavovej ulici – vchod z dvora od bývalej Sokolovne. Potraviny sa budú vydávať v dňoch streda až piatok, v pondelok a utorok sa vydávať nebudú.

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.