11. Oct 2018 11:57

Deratizácia v Prievidzi

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch od 11. októbra 2018 až do 2. novembra bude vykonávaná deratizácia kanalizácií na území mesta Prievidza.

Deratizácia bude realizovaná v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Deratizáciu bude vykonávať spoločnosť TODEX REAL s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 7202/6A, 960 01 Zvolen v spolupráci s firmou STVPS a.s. – Prievidza.

Prípravok na deratizáciu ako aj Kartu bezbečnostných údajov si môžete pozrieť tu:

Prosíme obyvateľov o zvýšenú pozornosť.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…