3. Sep 2018 17:41

Deň otvorených dverí CVČ

Milí priatelia, leto utieklo ako voda, a letné prázdniny sa pomaly blížia ku koncu. Aj tento školský rok sme pre vás pripravili množstvo záujmových útvarov, v ktorých môžete počas školského roka tráviť svoj voľný čas, zrelaxovať po náročnom dni v škole alebo spoznať nových kamarátov.

Pozývame vás na ich prezentáciu počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať 6. septembra 2018 od 15.30 hod. do 17.30 hod. v priestoroch centra.
Ponuku krúžkov nájdete na stránke nižšie. Kontakty na vedúcich záujmových útvarov nájdete v prílohe, rovnako prihlášku (po vyplnení ju odovzdajte vedúcemu záujmového útvaru). Mesačný poplatok za záujmový útvar sú 2 eurá, ak však odovzdáte vzdelávací poukaz, poplatok neplatíte.

oblasť športu: airsoft, badminton, florbal, futbal, jumping (trampolínky),
karate, gymnastika, plávanie a hry vo vode, rybársky, strelecký, šachový
krúžok, fitnes free, stolný tenis…
oblasť folklóru: folklórny súbor Malý Vtáčnik, ľudová hudba Malý
Vtáčnik, hra na cimbal
výtvarná oblasť: tvorivé dielne, art ateliér, kreatívny raj, šikovné ruky,
keramika…
oblasť tanca: moderný tanec, mažoretky, Showdance, Poi dance (LED POI
Show)…
oblasť jazykov: angličtina pre najmenších, dramatický krúžok (v angl.
jazyku)…
oblasť techniky: modelársky (papierový, historický, lietajúci model),
stavebnice Merkur, stavebnice LEGO, LEGO Duplo, 3D tlač, fotografický
krúžok, IT-čkár, základy práce s počítačom…
oblasť prírodovedy a environmentalistiky: chovateľský krúžok, Mini ZOO,
ochranársky krúžok, mladí pátrači (cestovateľský krúžok)…
oblasť spoločensko – metodická: Centrum Music (detská hudobná skupina
– spev, hra na nástroj), dobrovoľníci (mladší, starší)…

Prihláška:

Viac informácií, prihlášku a kontakty nájdete na www.cvcpd.sk

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…