12. Feb 2016 10:16

Ďalšie opatrenie TIS naplánované

Samospráva mesta Prievidza pripravuje aplikovať ďalšie z opatrení Transparency International Slovensko (ďalej len TIS). Radnica plánuje zverejňovať majetkové priznania poslancov MsZ.

V rámci budovania otvorenej a transparentnej samosprávy mesta Prievidza pribudne ďalšia novinka vo fungovaní mesta. V tomto roku plánuje samospráva spustiť zverejňovanie majetkových priznaní poslancov MsZ a primátorky mesta.


Z auditu TIS v roku 2010 boli v politike etickej infraštruktúry a konfliktu záujmov volených predstaviteľov mesta navrhnuté viaceré odporúčania. Z auditu TIS vyplýva pre mesto Prievidza predkladať majetkové priznania primátorky a poslancov a zverejňovať dokumenty na internetovej stránke mesta. Tento krok je ďalším opatrením zvýšenia transparentnosti po tom, čo bol zavedený Etický kódex voleného predstaviteľa mesta. Predmetný zámer bude bodom rokovania na marcovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.


Implementáciou navrhovaných opatrení a rešpektovaním etického kódexu sa volení predstavitelia mesta, teda primátorka a poslanci mestského zastupiteľstva, snažia prehlbovať dôveru medzi obyvateľmi mesta Prievidza a volenými zástupcami.

Mesto Prievidza od roku 2010 v spolupráci s Transparency International Slovensko realizuje projekt Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení, verejnosti skôr známy ako program Transparentné mesto. V súčasnosti prievidzská samospráva dokončuje implementáciu opatrení do praxe. Opatrenia sa realizujú napríklad dopĺňaním interných smerníc, vydávaním nových všeobecne záväzných nariadení, etických kódexov alebo zverejňovaním nových informácií na webovej stránke mesta Prievidza.

Výsledky posledného hodnotenia nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.