28. Dec 2023 14:03

Cvičí celá rodina

Členky Olympie pri OK Prievidza pod vedením predsedníčky a cvičiteľky Jitky Hejtmánkovej v spolupráci s neziskovou organizáciou Orchidamos a Olympijským klubom Prievidza usporiadali v Mestskej športovej hale dňa 8.12.2023 v rámci projektu „Dotkni sa hviezd“ už tradičné športové mikulášske podujatie pre širokú verejnosť a priateľov Olympizmu pod názvom „Cvičí celá rodina“.

Program otvorili svojim vianočným pásmom spevu, recitácie a tanca deti z MŠ P. Benického pod vedením pani riaditeľky Renátky Szeghoovej  a za krásny a milý program boli deti  ocenené úsmevom a búrlivým potleskom.

Po nádhernom vystúpení malých detí  predviedli  členky Olympie pódiovú skladbu autorky Jitky Hejtmánkovej „Jabĺčko“, ktorá bola takisto ocenená spontánnym potleskom všetkých prítomných. Po krásnych vystúpeniach sa k prítomným aktérom a divákom prihovorila Jitka Hejtmánková a oboznámila ich s ďalším programom.

Po krátkej prestávke sa začalo spoločné cvičenie podľa hudby v zábavných kruhoch, vo dvojiciach s tyčami. Po malom občerstvení si mali deti možnosť vyskúšať podbiehanie pod lanom a voľne si zacvičiť na ploche zápasníckej telocvični.

Na záver boli všetky deti ocenené malými darčekmi za ich športové výkony. Vydarené predvianočné športové podujatie uzavrela Jitka Hejtmánková poďakovaním všetkým prítomným za účasť a popriala im krásne prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2024 a pozvala ich na ďalší ročník  podujatia: „Cvičí celá rodina“ na záver roku 2024.

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…